Professioneel werken met waarden 

ValuesOnline AB is een in Zweden gevestigde Research & Development Onderneming, die systemen, processen en applicaties aanbiedt voor het op grote schaal implementeren van een ‘Bewust Waarden Perspectief’ bij individuen in zakelijke en organisatorische omgevingen. De ValuesOnline 4-Stappen™ processen vormen de ruggengraat van alle applicaties bij klanten.

ValuesOnline definieert persoonlijke waarden als 'beschrijvende' concepten, die vertellen: hoe U uw leven WILT leven om betekenis en inspiratie te ervaren. Dit maakt professioneel waardewerk werkzaam en niet normatief/beoordelend.

NEW-X & Values Online

NEW-X is partner van Values Online. ValuesOnline loopt vooraan in de beweging voor voortgaand waardeherstel. In het vervullen van de visie en missie vanuit een virtueel bedrijfsplatform, tracht ValuesOnline 'velen door velen' te bereiken, in een zich steeds verder uitbreidend internationaal netwerk van partners en facilitators, die door ValuesOnline in 'de 4-Stappen processen' zijn getraind en gekwalificeerd.

In de begeleidingstrajecten van NEW-X zetten wij, voor zowel medewerkers als managers, deze vernieuwende werkwijze voor het ontwikkelen van zelfleiderschap in. De resultaten van het persoonlijke waardenonderzoek kunnen wij zowel begeleiden op individidueel als groepsniveau van uw organisatie.