Verander-/verbetermanagement

Wij hebben veel ervaring in het maken van modellen en blauwdrukken voor allerlei verander- en verbeterprojecten. Onze ervaring is dat een blauwdruk al snel een doel op zich wordt in plaats van een middel tot verandering of verbetering. Wij zijn van mening dat juist dergelijke modellen het gewenste succes van een veranderings- of verbeteraanpak eerder vertragen dan versnellen.

De aard en omvang van de gewenste veranderingen of verbeteringen is bepalend voor de keuze van de aanpak, tijdens bijvoorbeeld reorganisaties, fusies en of integraties. NEW-X ondersteunt haar aanpak met dynamische en interactieve werkconferenties (Real Life Xperiences). Elke Real Life Xperience heeft een verander- of verbeterthema. Stap voor stap nemen wij de managers en de medewerkers mee in hun (persoonlijke) verander- en verbeteraanpak om de gewenste organisatiedoelstellingen te realiseren.

Veranderen door Smart Industry & Internet of things

Steeds vaker wordt NEW-X gevraagd om veranderprocessen en leiderschapsontwikkeling te begeleiden door veranderende en of vernieuwde bedrijfsprocessen door de toepassing van Smart Industry & Internet of things. De veranderingen van deze bedrijfsprocessen hebben vaak een ingrijpende invloed op de structuur, cultuur en leiderschap binnen organisaties. Juist bij dergelijke ontwikkelingen betrekt NEW-vroegtijdig alle medewerkers bij deze veranderingen, zodat met gemeenschappelijk draagvlak en betrokkenheid succesvol samengewerkt aan de veranderingen van de bedrijfsprocessen.