Uitdagend en Confronterend

maar ook plezant .....

Wij dagen leiders uit verantwoordelijkheid te nemen voor hun persoonlijke ontwikkeling, te experimenteren met gewenst gedrag en binnen een veilige leeromgeving en met veel plezier hun eigen grenzen te verkennen. Het resultaat is een permanente leercultuur in organisaties met leiders die greep hebben op hun eigen ontwikkeling.

Transparant en relevant

Meten is weten. Wij brengen de huidige en gewenste situatie in kaart en meten de voortgang zowel voor het gehele programma als voor de deelnemers. We zorgen samen met de organisatie voor een transparant proces zowel voor de deelnemers, HR als lijnmanagers. De betrokkenheid van het desbetreffende management team bij de uitvoering van het management development programma is van groot belang voor de relevantie en de daadwerkelijke verbinding.