Training & Coaching

NEW-X verzorgt trainingen op maat, zoals Real Life (management)Xperiences, werkconferenties en (personal) coaching voor leidinggevenden en HR-professionals. De trainingen zijn intensieve programma's en variëren van één tot meerdaagse modules. De opzet is gebaseerd op leren door te doen. Het gaat er immers om dat deelnemers in hun dagelijks werk de vruchten plukken van de opgedane kennis en ervaring.

Onze trainingen zijn primair gericht op het vergroten van zelfinzicht en om de geleerde vaardigheden in de praktijk toe te passen. Daarbij is, naast het algemene programma, volop gelegenheid om te werken aan individuele leerdoelen. Dit door middel van oefenen, het uitvoeren van praktijkopdrachten tussen de trainingsblokken en door coaching-on-the-job.