Sparringpartner Bedrijfsvoering

Vaak verhindert, door allerlei legitieme omstandigheden, 'de waan van de dag' om tijd te nemen om na te denken over de toekomst van het bedrijf. New-X pakt dat, samen met u, een bijzondere en gestructureerde aanpak. Samen inventariseren wij, door een Quick Strategie Scan, waar het bedrijf staat, stellen wij verbeterdoelen, die ook resultaatgericht en planmatig worden op- en aangepakt. Vervolgens (her)definiëren wij samen met u de kernwaarden van uw bedrijf en analyseren wij de externe en interne omgevingsinvloeden. Tijdens dit hele proces zijn als Trusted Business Advisor dé procesbegeleider die de ondernemer een spiegel voorhoudt, brengen wij structuur aan om met de juiste route samen - effectief - de afgesproken doelen en gewenste resultaten te gaan realiseren.

Wilt u meer informatie over onze toegevoegde waarde als Sparringpartner Bedrijfsvoering stuur een email (cees.dereus@new-xperience.nl) of bel ons (079-7440063).