Smart Industry & Internet of Things

Doelstelling van het Platform Smart Industry is het versterken van de Nederlandse industrie door maximaal gebruik te maken van de nieuwste informatie en technologische ontwikkelingen, zodat deze efficiënter, flexibeler, kwalitatief beter en tailor made kan produceren. Alle betrokken partijen onderkennen de noodzaak van het versnellen van de digitalisering in de industrie en trachten hiertoe zinvolle oplossingen te realiseren. Samenwerken en kennisdelen in het netwerk zijn daarvoor cruciaal. Smart Industry is in Nederland binnen het topsectorenbeleid en de ict-agenda een belangrijk cross-sectoraal thema, waarvoor een slagvaardige en daadkrachtige nationale Smart Industry-aanpak noodzakelijk is.

Fieldlabs

Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen uitontwikkelen, testen en implementeren. Ook versterken ze verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op een specifiek Smart Industry thema.

Ambassadeur

NEW-X is ambassadeur Smart Industry en zet haar expertise in voor (ver)nieuwe(nde) bedrijfsvoerinsgstructuren en resultaatgerichte bedrijfsprocessen gelijktijdig met het ontwikkelen en stimuleren van bijbehorend leiderschap met een passend en innovatief HRM-beleid.