Rise of the robots

Robotisering rukt snel op, waardoor het aantal banen zal gaan afnemen en of veranderen. Robotisering is slechts één van de mogelijke ontwikkelingen door de toepassing van Smart Industry & The Internet of things. Smart Industry is gericht op het versterken van de Nederlandse bedrijven in-brede-zin door maximaal gebruikt te maken van de nieuwste (data)informatie en technologische ontwikkelingen, zodat efficiënter, flexibeler, kwalitatief beter met meer maatwerk geproduceerd kan worden. 

Co-Creatie

Door de ontwikkelingen van Smart Industry is sterke behoefte aan het versnellen en versterken, door co-creatie, van nieuwe business(modellen. 

Transitie en Transformatie

De ontwikkeling van Smart Industry zal veelal van grote invloed zijn op niet alleen de vernieuwing van bedrijfsprocessen, maar ook op de samenstelling van het personeelsbestand en de stijl van leidinggeven. Dat vereist vernieuwende inzichten op HRM (Hoger Rendement met Mensen) door middel van flexibilisering van het werk, resultaatgericht werken aan ontwikkeling van talenten en performances, leiderschap, plaatsonafhankelijk werken, etc.

NEW-X ondersteunt bedrijven, o.a. met behulp van HR-analytics, bij het project- en planmatig realiseren van de gewenste transitie en transformatie door onze verbetermethodieken.