Wie over de (HR-)data beschikt regisseert de toekomst!

HR speelt een steeds crucialere rol in de ontwikkeling van organisaties. Juist door technische ontwikkelingen wordt het alleen maar belangrijker om menselijk kapitaal optimaal te ontwikkelen. Maar waarin moeten we investeren? Waar staan uw mensen op dit moment? Waar liggen de kansen? HR analytics kan u helpen uw keuzes en adviezen te onderbouwen.

New-X brengt de kennis samen van een aantal vakgebieden, zoals HR-management, ICT, statistiek, marketing, data-analyse en planning en strategie. Door deze kennis te verbinden en te analyseren kunt u goede beslissingen nemen en daarmee de toekomst van uw bedrijf regisseren.

Denk hierbij aan de arbeidsmarktcommunicatie, maar ook het anticiperen op in-, door en uitstroom door talentmanagement; duurzaam werknemerschap en duurzame inzetbaarheid. Maar ook faciliteiten voor flexibel werken in een flexibele bedrijfsvoering. Jobcarving en onboarding kunnen hieraan verder bijdragen.