Interim- en crisismanagement

In een voortdurend proces van vernieuwing en verandering is het van groot belang de continuïteit binnen organisaties te waarborgen. Op het juiste moment de juiste mensen op de juiste plaats kunnen inzetten is hiervoor van essentieel belang. Door de inzet van een interim manager met de specifieke benodigde kwaliteiten speelt u tijdig en snel in op deze dynamiek.

NEW-X interim initieert en stimuleert oplossingen voor uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld een veranderingsproces dat beter door een ervaren externe verandermanager kan worden doorgevoerd, een project dat specifiek en per definitie tijdelijk management vergt of een onverwachte vacature waarin snel tijdelijk moet worden voorzien. 

Onze interim managers worden ingezet als crisis- of verandermanager, programma-/ projectmanager, of als HR-manager. Onze interim-professionals hebben ruime ervaring opgedaan binnen verschillende branches, zoals Financiën, Verzekeringen, Logitiek, ICT-, Retail, Zorginstellingen en in de (centrale – en decentrale -) overheid, , het MKB als in grotere ondernemingen.

Bij het maken van (contractuele) afspraken met de opdrachtgever staat maatwerk voorop. Uitgangspunt hierbij vormt de wijze waarop onze interim manager zo effectief en efficiënt mogelijk kan worden ingezet om het gewenste én afgesproken resultaat te realiseren. De inzet, de tijdsduur en het tarief worden hierop afgestemd.

Om de professionaliteit en kwaliteit te waarborgen, worden interim managers begeleid door een ervaren schaduwmanager en werken wij volgens een eigen gedragscode. Deze gedragscode is op aanvraag beschikbaar.