Het Nieuwe Leiderschap

Steeds meer organisaties lijken moeite te hebben in beweging te komen. De ‘drive’ ontbreekt. De spirit is weg. Er wordt gewerkt maar met steeds minder bezieling.

De medewerkers kennen de doelstellingen maar deze worden niet eigen gemaakt. De bestaande methodes om hier verandering in te brengen leiden niet meer tot het gewenste resultaat. Er is wel beweging maar weinig richting. Sensitieve leiders voelen dit en zijn op zoek naar nieuwe manieren om de mensen te bereiken.

Blijvende verandering

Veranderingen vinden in onze visie alleen blijvend plaats als ze vanuit de kracht van mensen plaatsvinden. Door mensen inzicht te geven in hun eigen en andermans drijfveren en gedrag zijn we in staat mensen in hun kracht te zetten. De inzichten die wij u laten ervaren met onze real Life ManagementXperiences staan veelal aan de basis van groei in persoonlijke effectiviteit en performance verbetering van teams en organisaties. Het gaat hier over het nieuwe leiderschap. Het vanuit de kracht van mensen leiden van een organisatie. NEW-X laat u ervaren waardoor mensen gedreven zijn en waar zij hun energie vandaan halen. Laat mensen die zaken doen waar zij energie vandaan halen, dat is goed voor henzelf en voor de organisatie.