Wie zijn wij?

NEW-Xperience, inNOVAtion en development (NEW-X) is een organisatieadvies-bureau voor resultaatgerichte - duurzame - bedrijfsvoering, human resource management, leiderschapsontwikkeling, training & coaching, interim- & crisismanagement.

Sociale inNOVAtie en duurzame ontwikkeling passen wij – veelal – toe als basis voor gewenste vernieuwing of verbetering van organisaties of instellingen.

NEW-X ondersteunt en begeleidt bedrijven & instellingen vanuit een brede deskundigheid over de businessmodellen van de toekomst, strategische vernieuwing met nieuwe perspectieven op organisatieverandering, leiderschapsontwikkeling én Hoger Rendement met Mensen. De werkwijze van NEW-X wordt door onze opdrachtgevers als  vernieuwend en inNOVAtief ervaren en concreet meetbaar in behaalde resultaten.

Smart Industry ambassadeur

Het platform Smart Industry wordt door FME en de Nederlandse overheid gepromoot om samenwerking en kennisdeling te stimuleren in de producerende industrie. Met onze kennis en expertise draagt NEW-X actief bij aan de realisatie van de actieagenda Smart Industry. Smart Industry is een ontwikkeling die slaagt wanneer bedrijven, werknemers, scholen, onderzoekers en overheden de handen ineen slaan. Samenwerken en kennisdelen in het netwerk zijn daarvoor cruciaal. Bij realisatie en implementatie van zinvolle Smart Industry oplossingen hoort natuurlijk onze resultaatgerichte bedrijfsvoeringsmethode met bijbehorend leiderschap.